ตงพื้น.png

ตงพื้น

ลักษณะตงพื้นของ MP

 • เป็นคานพรีเสตรส (Pre-stress) รูปตัวไอ มี 2 ขนาด วางห่างกันไม่เกิน 0.73 เมตร และใช้แผ่นเหล็ก หรือ ไม้อัดตัดกว้างขนาด 0.60 เมตร วางบนตงไม้ ซึ่งใช้เป็นแบบชั่วคราว ในการที่จะเทคอนกรีตซึ่ง มีส่วนผสม 1 : 2 : 4 ทับข้างบน และมีเหล็กตะแกรง 6 มม.@ 0.243 เมตร ตามยาว และ 0.20 เมตร ตามขวาง

 • ขนาดที่ 1 (MP - 1) ขนาด 0.13 x 0.13 เมตร หนัก 33 กก./ม. ออกแบบเป็น ND (NORMAL DUTY) และ HD (HEAVY DUTY)

 • ขนาดที่ 2 (MP - 2) ขนาด 0.13 x 0.17 เมตร หนัก 39 กก./ม.ออกแบบเป็น ND (NORMAL DUTY) และ HD (HEAVY DUTY)

คุณสมบัติของวัสดุ ก่อสร้าง

คอนกรีต

 • ใช้คอนกรีตที่มีกำลังประลัยไม่ต่ำกว่า 350 ก.ก./ซม2. เมื่อทดลองด้วยก้อนคอนกรีต ตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาด 6" x 12" หรือไม่ต่ำกว่า 450 ก.ก./ซม2. เมื่อทดลองด้วยลูกบาศก์คอนกรีต ตัวอย่างขนาด 15 x 15 x 15 ซม. เมื่ออายุ 28 วัน

 • ส่วนผสมของคอนกรีตใช้ผสมด้วยปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ และมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 400 กก. ต่อลูกบาศก์เมตรของคอนกรีต

ลวดเหล็กอัดแรงกำลังสูง

 • เป็นเหล็ก Single Wire ชนิด Stress-relieved Indented Type

 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใช้ขนาด 4.0 มม.และ 5.0 มม.

 • กำลังดึงประลัยสูงสุดของลวดเหล็กกำลังสูง ไม่ต่ำกว่า 17,500 ก.ก./ซม2.

 • ลวดเหล็กกำลังสูง ถูกดึงด้วยแรงไม่มากกว่า 75% ของกำลังประลัยสูงสุด เพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก

คุณสมบัติพิเศษ ของพื้นที่ใช้ตงพื้นของ MP

 • น้ำหนักเบา น้ำหนักของพื้นรวมตงพื้นของ MP (Dead Load) มีน้ำหนักเบากว่าคานพื้นระบบอื่น ๆ

 • แข็งแรง เป็นคานพื้น ที่มีประสิทธิภาพของโครงสร้างดี สามารถติดตั้งได้ โดยไม่ต้องมีไม้ค้ำยัน

 • ประหยัด ไม่สิ้นเปลืองวัสดุที่ใช้ทำแบบ เพราะสามารถเอากลับมาใช้ได้หลายครั้ง ประหยัดโครงสร้างฐาน ราก และเสาเข็ม

 • สะดวก ไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง ติดตั้งด้วยแรงงานของคนได้ และไม่ต้องอาศัยช่าง ที่ชำนาญงานมาก่อน และสามารถลดระดับพื้น ให้ต่างกันได้