ชิ้นส่วนสำเร็จ

beam

Beam.jpg
Drop Panal.jpg

drop panal

fotting

Footing.jpg
footingg.jpg

fotting