คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง

  • คอนกรีต

     ใช้คอนกรีตที่มีกำลังประลัยไม่ต่ำกว่า 350 ก.ก./ ซม.2 เมื่อทดลองด้วยก้อนคอนกรีต ตัวอย่างรูปทรงกระบอกขนาด 6" x 12" หรือไม่ต่ำกว่า 450 ก.ก./ซม.2 เมื่อทดลองด้วยลูกบาศก์คอนกรีต ตัวอย่างขนาด 15 x 15 x 15 ซม. เมื่ออายุ 28 วัน

      ส่วนผสมของคอนกรีตใช้ผสมด้วยปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดเกิดแรงสูงเร็ว หรือชนิดธรรมดา (High early strength portland cement type III or type I) และมีส่วนผสมไม่น้อยกว่า 400 กก. ต่อลูกบาศก์เมตร คอนกรีตกำลังอัดแรง จะถ่ายอัดเข้าในเนื้อคอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีกำลังไม่น้อยกว่า 280 กก./ซม.2

  • ลวดเหล็กอัดเเรงกำลังสูง

     สำหรับ PC Wire ขนาด 4.0 มม.ม 5.0 มม.ม มี Tensile Strength  ไม่น้อยกว่า 17,500 กก./ซม.2 และขนาด 7.0 มม. มี Tensile Strength    ไม่น้อยกว่า 17,000 กก./ซม.2 

     ลวดเหล็กกำลังสูง ถูกดึงด้วยแรงไม่มากกว่า 75% ของกำลังประลัยสูงสุด เพื่อใช้เป็นกำลังอัดแรงในขั้นแรก

  • เหล็กลูกตั้ง

     ใช้เหล็ก Structural Grade มีกำลังของจุดยืดหยุ่น ไม่ต่ำกว่า 2,400 กก./ซม.2