กองเสาเข็ม_edited.jpg

เสาเข็ม

     เสาเข็มถือเป็นองค์ประกอบส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของอาคาร โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายเทน้ำหนักของตัวอาคารสู่พื้นดิน โดยถ่ายนำ้หนักจากหลังคา พื้น คาน เสา ตอม่อ เเละฐานราก ลงไปสู่ชั้นดินตามลำดับการถ่ายเทน้ำหนักของเสาเข็มมี 2 ลักษณะ คือ เสาเข็มสั้น หรือเสาเข็มที่รับน้ำหนักโดยใช้เเรงเสียดทาน ซึ่งเสาเข็มชนิดนี้จะถ่ายน้ำหนักตัวอาคารกับชั้นดิน โดยใช้เเรงเสียดทานในการช่วยรับน้ำหนัก เเละเสาเข็มยาว คือเสาเข็มที่ถ่ายน้ำหนักต่วอาคารผ่านชั้นดินอ่อนไปยังชั้นดินที่มีความเเข็งเพื่อรับน้ำหนักเสาเข็มโดยตรง

Untitled-5.jpg

รูปหน้าตัดเเละขนาดเสาเข็มคอนกรีตอัดเเรง

หมายเหตุ

  • น้ำหนักปลอดภัยที่กำหนดไว้ข้างต้นอาจเปลี่ยนเเปลงได้เพราะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดิน เเละระดับหัวเข็มที่ส่งลงพื้นจากดิน

  • ความยาวเสาเข็มสามารถเปลี่ยนเเปลงได้